Зоркi Панямоння-2017

13 МАЯ 2017, КОРЕЛИЧИ 
                                                                         Результаты СКК «Фудосин»

Гончаренко Владислав 1 место инд. ката 6-4 киу, 2 место инд. ката опен.

Войтчук Ксения 1 место инд. ката, 1 место кихон-гохон кумитэ